ก่อนจะเลือกเครื่องกรองน้ำสะอาด ให้ดูอะไรเป็นสำคัญ

ก่อนจะเลือกเครื่องกรองน้ำสะอาด-ให้ดูอะไรเป็นสำคัญ

น้ำจะสะอาดหรือไม่สะอาด เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทุกครั้งที่ดื่มน้ำจะมั่นใจได้อย่างไรว่าน้ำสะอาดนี้ไม่มีสิ่งปนเปื้อน แม้ว่าในปัจจุบันน้ำประปา เป็นที่ยอมรับและเป็นนิยมว่าสามารถใช้ดื่มกินได้ในชีวิตประจำวัน เพราะกระบวนผลิตที่ได้มาตรฐาน รับรองโดยการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าระหว่างที่น้ำสะอาดเดินทางมาสู่แก้วในมือที่ถืออยู่จะไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายติดมาด้วย หากต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดไว้ใช้ควรจะพิจารณาในหลาย ๆ ปัจจัย

น้ำประปาดื่มได้

แม้ว่าน้ำประปาสะอาดจะสามารถดื่มกินได้ตามปรกติ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามระหว่างการเดินทางของน้ำกว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคต้องผ่านระบบนำส่งน้ำที่อาจจะไม่สะอาด บางจุดท่ออาจเป็นสนิม ฯลฯ ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี    ต่าง ๆ ที่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกาย หากเป็นเขตเมืองใหญ่ แน่นอนว่าน้ำดิบมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีความสะอาดสูง      การจะเลือกเครื่องกรองน้ำสะอาดสามารถใช้ได้ทุกประเภท ในการป้องกันแบคทีเรีย หินปูน ที่อาจจะเล็ดรอดผ่านน้ำเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงดับกลิ่นคลอรีนซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มน้ำที่มีแร่ธาตุเหมาะสม ไม่มีสารปนเปื้อนให้ร่างกายได้เจ็บป่วย

น้ำประปาดื่มได้

ประปาที่ห่างไกล

บางจังหวัดใช้น้ำบาดาลมาทำเป็นน้ำประปาสะอาด แม้กระบวนการผลิตจะได้คุณภาพตามมาตรฐาน แต่น้ำใต้     ผิวดิน อาจจะมีการสะสมของ สารเคมีจากการเกษตร ตะกอน หินปูน เป็นต้น และขั้นตอนการส่งน้ำอาจได้รับสิ่งแปลกปลอมจากการรั่วซึม การวางท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน ภัยธรรมชาติ จนเกิดปัญหาการปนเปื้อนตามมาโดยที่ผู้บริโภคไม่รู้ตัว ดังนั้นเครื่องกรองน้ำสะอาดจะต้องมีคุณภาพสูง และผู้ใช้ควรเปลี่ยนไส้กรองเป็นประจำ หากมองตามหลักภูมิศาสตร์แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ความเป็นกรดด่าง หินปูน มีมากน้อยแตกต่างกันไป ผู้ใช้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

รู้จักน้ำ รู้ใช้เครื่องกรอง

เมื่อรู้แล้วว่าระบบน้ำที่นำมาบริโภคมีแหล่งที่มาอย่างไร การเลือกเครื่องกรองน้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกให้เหมาะสมแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ ประเภทเครื่องกรองน้ำสะอาดที่วางขายอยู่ทั่วไปในบ้านเรา จะมีอยู่ 3 แบบ คือ 1. แบบ RO จะช่วยกรองสิ่งเจือปนต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายออกไปจะได้น้ำสะอาดเหมาะแก่การดื่ม มีผลดีต่อร่างกาย อาจจะมีราคาสูง การดูแลรักษาทำได้ยาก 2. แบบ UV เป็นที่นิยมโดยทั่วไป กรองน้ำได้มาตรฐาน ที่สำคัญสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เอง 3. แบบ UF เป็นการต่อยอดจากแบบ UV เพิ่มเติมไส้กรองชนิด โพรเทคแบคทีเรีย ทำให้ได้น้ำสะอาดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รู้จักน้ำ-รู้ใช้เครื่องกรอง

การเลือกเครื่องกรองน้ำสะอาด ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำสำหรับดื่มในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพ ได้สุขอนามัย ควรเลือกตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ การดื่มน้ำทุกครั้งจึงจะมั่นใจได้ว่าร่ายกายรับแร่ธาตุที่จำเป็นจากน้ำสะอาดที่ดื่มเข้าไปไ