น้ำบริสุทธิ์และน้ำสะอาดมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

น้ำบริสุทธิ์และน้ำสะอาดมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบปริมาณมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละวันร่างกายต้องการน้ำประมาณ 8 แก้ว หรือ 2 ลิตร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ก่อนเลือกดื่มน้ำสักแก้วมาไขข้อข้องใจกันว่า น้ำบริสุทธิ์ และน้ำสะอาด มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

น้ำบริสุทธิ์คืออะไร

น้ำบริสุทธิ์ สูตรทางเคมีคือ H2O เป็นน้ำที่ไม่มีสิ่งเจือปนใด ๆ ส่วนน้ำสะอาดสำหรับดื่มโดยทั่วไปมีส่วนผสมของแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น ฟลูออไรด์ แคลเซียม เป็นต้น และเป็นแหล่งน้ำที่พบได้โดยทั่วไปตามธรรมชาติ แต่หากเป็นน้ำที่ไม่สะอาดก็ผลทำให้สุขภาพเสียได้เช่นกัน ดังนั้นน้ำสะอาดที่ดีต้องมีมาตรฐานการผลิตโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าไปกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ทุกขั้นตอนการผลิต ให้ได้ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดมาตรฐานไว้

น้ำบริสุทธิ์คืออะไร

แม้ว่าการดื่มน้ำบริสุทธิ์ จะไม่มีผลต่อสุขภาพในทันที แต่อาจจะส่งผลในระยะยาวทำให้ร่างกายจะขาดแร่ธาตุที่จำเป็น ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่าย โดยปกติน้ำบริสุทธิ์จะนิยมใช้สำหรับงานโรงงานอุตสาหกรรม เช่นนำไปต้มในหม้อต้มขนาดใหญ่ เรียกว่า Boiler เพื่อใช้ผลิตแรงดันไอน้ำในเครื่องจักรให้ขับเคลื่อน เพราะน้ำบริสุทธิ์เมื่อต้มแล้วไม่ก่อให้เกิดตะกรัน (ตะกอนแข็ง ๆ มีขนาดเล็ก ๆ มักจับตัวเป็นก้อนตามก้นภาชนะ) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ Boiler ระเบิดได้ นอกจากนี้น้ำบริสุทธิ์ยังใช้เติมในแบตเตอร์รี่รถยนต์อีกด้วย

แล้วน้ำสะอาดละ ?

น้ำสะอาดสำหรับดื่มอาจจะมีการปนเปื้อนของ คลอรีน สารหนู หรือสารอื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น อุจจาระร่วง โรคบิด นิ้ว เกิดขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยและได้น้ำสะอาดที่มีประโยชน์ต่อคนในครอบครัว ควรหาซื้อเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานมีขั้นตอนกรองน้ำที่มีคุณภาพรักษาแร่ธาตุที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน จะได้ประโยชน์ของน้ำสะอาดในการช่วยป้องกัน โรคหัวใจ ความดัน มะเร็งในลำไส้ ช่วยชะลอความชรา รักษาอาการเต้นหัวใจ กระดูกและฟันแข็งแรง ที่สำคัญช่วยด้านสมอง ลดอาการซึมเศร้า ปวดหัว ความเครียด เป็นต้น

แล้วน้ำสะอาดละ

การดื่มน้ำที่ดีควรเลือกดื่ม “น้ำสะอาด” ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาสะอาดสำหรับดื่ม หรือการซื้อจากผู้ผลิตในร้านค้าทั่วไป ผู้ดื่มต้องศึกษาว่าผู้ผลิตนำมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ที่สำคัญต้องรักษาไว้ซึ่งแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย

การดื่มน้ำไม่ใช่แค่การดื่มแก้กระหายเท่านั้น แต่การดื่มน้ำให้เพียงพอจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย การดื่มน้ำสะอาด จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ และต้องดื่มเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ปลอดโรค ปลอดภัย ส่วนน้ำบริสุทธิ์ เลี่ยงได้ก็ไม่ควรดื่ม เพราะประโยชน์การใช้งานเหมาะสมกับประเภทงานอุสาหกรรมมากกว่า